Življenje v obdobju bronaste in železne dobe, ki ju na Krasu in Istri postavljamo v obdobje od 2.tisočletja pr. n. št. do prihoda Rimljanov, zaznamujejo ljudstva, ki so živela tudi v gradiščih - kaštelirjih. Ogromno časa in energije so namenila gradnji monumentalnih kamnitih obzidij okoli svojih naselij, poljedelstvu in živinoreji, nabiranju rastlin in čaščenju panteona božanstev. Na sprehodu po kraških gmajnah, istrskih pašnikih in gozdovih, med dolinami, vrtačami in kolovozi še vedno lahko občudujemo številne prazgodovinske ostanke. Mnogo artefaktov je restavriranih in rekonstruiranih v muzejskih vitrinah, mnogo pa je skritih pod zemeljskimi plastmi in ruševinami kamnov. Potrpežljivo, natančno in previdno jih arheologi in arheologinje odkrivajo, da bi tudi mi spoznali, kako so včasih živeli, uporabljali naravne danosti, častili božanstva, trgovali ali se borili za svoj življenjski prostor.

Prazgodovinska dediščina iz časa gradišč - kaštelirjev predstavlja nenadomestljivo vrednoto. Odstira nešteto znanj in veščin, ki so se ohranile vse do današnjih dni ter zaznamujejo identiteto naše krajine in nas samih. Ohranjanje, oživljanje in predstavljanje te dediščine je skrb vsakogar izmed nas.

Spoznavanje in doživljanje dediščine gradišč – kaštelirjev ponuja gibanje in sproščanje v naravi, ob hkratnem spoznavanju zanimivih dejstev ter ozaveščanju prebivalcev in obiskovalcev o pomenu te občutljive, a izredno bogate dediščine. Zaščitena arheološka najdišča zato, če je le mogoče, obiskujte organizirano in v spremstvu turističnih vodnikov, ki vas bodo navdušili tudi z zgodbami iz življenja tukajšnjih ljudi v bronasti in železni dobi.

Zbiranje in odnašanje arheoloških artefaktov in ostalin iz najdišč ali njihovo poškodovanje ter vsakršen poseg na površju ali pod površjem zemlje ali vode na območju najdišča je strogo prepovedan. Kulturna dediščina je zaščitena na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine : http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144008

Naj ohranjanje in oživljanje te dediščine postane tudi vaša skrb! S klikom na VEČ sopodpišite IZJAVO in se PRIDRUŽITE VARUHOM prazgodovinskih GRADIŠČ – KAŠTELIRJEV!

Več

Čičarija - obiščite prazgodovinska gradišča – kaštelirje:

Dokumentarni film: Dežela prazgodovinskih gradišč