Uvod

Digitalni vodič nas vodi po štirih prazgodovinskih arheoloških najdiščih, ki so oživela v okviru Interreg projekta KAŠTELIR: Štanjel na Krasu, Kaštelir v slovenskem delu Istre, Rašpor v Čičariji in Vela Ozida ali Ozidi nad Kvarnerjem.Vsa štiri arheološka najdišča nosijo svojo zgodbo iz daljne, nam malo znane zgodovine.

Čas bronaste dobe v Evropi (cca. 2. tisočletje pred n.š.) predstavlja čas družbenih sprememb v smislu formiranja elit, vojske in nižjega sloja ljudi. Oblikujejo se prvi protourbani centri, ki obvladujejo širši teritorij z pomembnimi potmi, rodovitno zemljo in svetimi prostori.

V Istri, na Krasu in v Kvarnerju se v tem času oblikujejo višinska utrjena naselja, ki imajo notranjo strukturo protourbanega centra z akropolo in spodnjim mestom. Te vrste naselbin so obvladovale širši teritorij tudi s pomočjo t.i. satelitskih utrdb ali manjših naselbin. Tako funkcijo je morda imela prav Vela Ozida oz. Ozidi nad Kvarnerjem. V tem času pa je verjetno osrednji, protourbani center predstavljal Kaštelir nad Kortami pri Izoli.

Obdobje železne dobe (1. tisočletje pred n.š.) zaradi prvih antičnih pisnih virov prinaša boljši vpogled v življenje tedanjih ljudi. Poznamo že imena plemen in plemenskih zvez, ki so obvladovala prostor Istre - to so Histri, Krasa - Karni,  Kvarnerja - Liburni. Način življenja ostaja še naprej podoben bronastodobnemu, v utrjenih višinskih naselbinah, s podobno samozadostno ekonomijo in trgovino na dolge razdalje. Vemo, da so bili Histri in Liburni dobri morjeplovci, ki so obvladovali prostor severnega Jadrana. S Kaštelirja nad Koratmi, ki je v železni dobi zagotovo tvoril centralno naselbino tega območja, se razteza pogled na Piranski zaliv in do sredine Istrskega polotoka. Osrednjo višinsko utrjeno naselbino je v tem času predstavljal tudi Štanjel, ki je imel strateško lego ob pomembnih poteh na Krasu. Verjetno sta svojo utrdbeno vlogo ohranila tudi Vela Ozida in Rašpor.

Utrjen del starejšega naselja Štanjel, ki se slikovito razprostira na griču Turn, mnogim obiskovalcem predstavlja biser Krasa. Arheološke raziskave so potrdile, da utrip življenja v Štanjelu bije vse od bronaste oziroma železne dobe (prehoda v 1.000 pr. n. št.).

Več

Strnjena podeželska vasica Korte, ki leži v središču izolskega podeželja, velja za značilno strnjeno istrsko vasico na južnem delu Malíjske planote, nad dolino Drnice nasproti Padni.

Več

V srcu Čičarije, na stožčastem griču, na nadmorski višini 830 metrov, so ostanki srednjeveškega gradu.

Več

Na 224 m visoki vzpetini nad morjem se nahaja kamnita krožna struktura, katere čas nastanka opredeljujemo v prazgodovino (bronasto ali/in železno dobo). 

Več